sự tự cung khai
câu, diễn đạt
1.じきょう 「自供」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CUNGキョウ、ク、クウ、グ
TỰジ、シ