sự tự diệt
danh từ
1.じめつ 「自滅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆTメツ
TỰジ、シ