sự tự do tinh thần
câu, diễn đạt
1.にゅうじゃく 「入寂」 [NHẬP TỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
TỊCHジャク、セキ