sự tự động điều khiển
câu, diễn đạt
1.セルフコントロール​​

Thảo luận, đóng góp