sự tử hình
danh từ
1.しけい 「死刑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÌNHケイ
TỬ