sự tự hỏi
danh từ
1.じもん 「自問」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
TỰジ、シ