sự tự hủy hoại mình
câu, diễn đạt
1.おだぶつ 「お陀仏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẬTブツ、フツ
ĐÀタ、ダ、イ、チ、ジ