sự tự khóa
danh từ
1.オートロック​​

Thảo luận, đóng góp