sự tự kiêu tự đại
câu, diễn đạt
1.じそん 「自尊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
TỰジ、シ