sự tự nấu ăn
câu, diễn đạt
1.じすい 「自炊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUYスイ
TỰジ、シ