sự tự nghiên cứu
câu, diễn đạt
1.じしゅう 「自習」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬPシュウ、ジュ
TỰジ、シ