sự tự nguyện
danh từ
1.ずいい 「随意」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
TÙYズイ、スイ、タ