sự tự nhiên
danh từ
1.ほんらい 「本来」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LAIライ、タイ
BẢN,BỔNホン