sự tự sát
danh từ
1.じさつ 「自殺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
SÁTサツ、サイ、セツ