sự tự sát cả đôi
câu, diễn đạt
1.しんじゅう 「心中」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tự sát cả đôi

1. sự tự sát cả đôi của một cặp vợ chồng
夫婦心中

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
TÂMシン