sự tự suy ngẫm
câu, diễn đạt
1.じせい 「自省」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
TỈNHセイ、ショウ