sự tự thân
danh từ
1.じたい 「自体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
THỂタイ、テイ