sự từ thiện
danh từ
1.じぜん 「慈善」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự từ thiện

1. nhà từ thiện
慈善家

Kanji liên quan

THIỆNゼン
TỪ