sự tự tiến cử
câu, diễn đạt
1.じせん 「自薦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
TIẾNセン