sự tự tôn
danh từ
1.じそん 「自尊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
TỰジ、シ