sự tự trách
danh từ
1.じせき 「自責」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
TRÁCHセキ