sự tự trị
danh từ
1.じち 「自治」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỊジ、チ
TỰジ、シ