sự từ từ
danh từ
1.ぜんじ 「漸次」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỨジ、シ
TIỆM,TIÊMゼン