sự tù túng
danh từ
1.ゆうへい 「幽閉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Uユウ
BẾヘイ