sự tự vẫn của cả hai người yêu nhau
câu, diễn đạt
1.しんじゅう 「心中」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
TÂMシン