sự tử vong
danh từ
1.しぼう 「死亡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VONG,VÔボウ、モウ
TỬ