sự tuần hoàn
danh từ
1.じゅんかん 「循環」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
TUẦNジュン