sự tuần hoàn không tốt
câu, diễn đạt
1.あくじゅんかん 「悪循環」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
ÁCアク、オ
TUẦNジュン