sự tuân theo
danh từ
1.じゅんぽう 「遵奉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUÂNジュン
PHỤNGホウ、ブ