sự tung hỏa mù
danh từ
1.カモフラージ​​
câu, diễn đạt
2.カモフラージ​​

Thảo luận, đóng góp