sự tụng niệm
danh từ
1.ねんじゅ 「念誦」 [NIỆM TỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIỆMネン
TỤNGショウ、ジュ、ズ