sự tươi
danh từ
1.あらた 「新た」​​
2.フレッシュ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン