sự tươi ngon
danh từ
1.フレッシュ​​

Thảo luận, đóng góp