sự tưới nước
danh từ
1.さしみず 「差し水」 [SAI THỦY]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
SAI