sự tương phản
danh từ
1.ぎゃく 「逆」​​
2.コントラスト​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊCHギャク、ゲキ