sự tương phản
1.コントラスト​​
danh từ
2.ぎゃく 「逆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊCHギャク、ゲキ