sự tường tận
danh từ
1.しょうさい 「詳細」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾサイ
TƯỜNGショウ