sự tường thuật
danh từ
1.じょじゅつ 「叙述」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジョ
THUẬTジュツ