sự tượng trưng
danh từ
1.しょうちょう 「象徴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯỢNGショウ、ゾウ
TRƯNGチョウ、チ