sự tương ứng
danh từ
1.がいとう 「該当」​​
2.そうおう 「相応」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tương ứng

1. Đánh giá ai đó tốt tương xứng với tiền của anh ta
(人)にとって値段相応の価値がある

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
ỨNGオウ、-ノウ、ヨウ
TƯƠNG,TƯỚNGソウ、ショウ
CAIガイ