sự tụt lại
danh từ
1.だつらく 「脱落」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠCラク
THOÁTダツ