sự tụt xuống
danh từ
1.かこう 「下降」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
GIÁNG,HÀNGコウ、ゴ