sự tùy tâm
danh từ
1.きまま 「気まま」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ