sự tuyên cáo
danh từ
1.ひろう 「披露」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
LỘロ、ロウ