sự tuyển dụng
danh từ
1.こうぼ 「公募」​​
2.こよう 「雇用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CÔNGコウ、ク
MỘ
CỐ