sự tuyển lựa kỹ càng
câu, diễn đạt
1.せいせん 「精選」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TINHセイ、ショウ、シヤウ
TUYỂNセン