sự tuyển người làm việc
danh từ
1.きゅうじん 「求人」​​
câu, diễn đạt
2.きゅうじん 「求人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
CẦUキュウ、グ