sự tuyên truyền
danh từ
1.アジ​​
2.せんでん 「宣伝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
TUYÊNセン