sự tuyệt đại
danh từ
1.ぜつだい 「絶大」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỆTゼツ
ĐẠIダイ、タイ