sự tuyệt diệt
danh từ
1.こんぜつ 「根絶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỆTゼツ
CĂNコン