sự tuyệt đối
danh từ
1.ぜったい 「絶対」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỐIタイ、ツイ
TUYỆTゼツ